Forever Young – Wiecznie młody
  Never Lose Hope – Nigdy nie trać nadziei
  Only God can judge me – Tylko Bóg może mnie osądzać
  Thug live – bandyckie życie (2pac)
  We live, as we dream – alone. – Żyjemy tak jak śnimy – samotnie. (Joseph Conrad)
  Future starts today, not tomorrow – Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro (Jan Paweł II)
  Experience is the name that everyone gives to his mistakes – Doświadczenie – nazwa jaką nadajemy naszym błędom (Oscar Wilde)
  We are such stuff as dreams are made on – Jesteśmy z tego samego materiału co nasze sny (William Szekspir)
  Better to die for a friend than to die for gold – Lepiej zginąć za przyjaciela niż za złoto
  Keep your friends close, but keep your enemies closer – Trzymaj swoich przyjaciół blisko, ale jeszcze bliżej trzymaj swoich wrogów
  Time is money – Czas to pieniądz
  A friend in need is a friend indeed – Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie
  Love is blind – Miłość jest ślepa
  Practice makes perfect – Praktyka czyni mistrza
  Speech is silver, silence is golden – Mowa jest srebrem, milczenie złotem
  Better an open enemy than a false friend – Lepiej otwarty wróg, niż fałszywy przyjaciel
  Nothing venture, nothing gain – Nie ma zysku bez ryzyka
  Experience is mother of wisdom – Doświadczenie jest matką mądrości
  It is the first step that is troublesome – Tylko pierwszy krok jest trudny
  It is never too late to mend – Nigdy nie jest za późno, żeby się poprawić
  Character is what you are in the dark – Charakter to to, czym jesteś po ciemku
  The character is a long standing habit – Charakter to długotrwałe przyzwyczajenie
  Method in the madness – W szaleństwie jest metoda
  The greatest fault is to be conscious of none – Największą winą jest być nieświadomym niczego
  Keep smiling – Nie martw się (w wolnym tłumaczeniu)
  Evil is good perverted – Zło to zepsute dobro
  Friendship is like money: easier made than kept – Przyjaźń jest jak pieniądze: łatwiej ją zdobyć niż utrzymać
  Half a truth is often a great lie – Pół prawdy to często wielkie kłamstwo