Terminy

  • określeniu wielkości i rodzaju tatuażu
  • ustaleniu konkretnej daty i godziny
  • po wpłaceniu zaliczki bezpośrednio w studio lub na nasze konto
  •  w tytule przelewu prosimy wpisać dokładnie datę i godzinę ustalonego terminu oraz skrócony opis tatuażu
  • nie rezerwujemy terminów przez komunikator GG
  • w razie rezygnacji z umówionego terminu zaliczki NIE ZWRACAMY
  • termin można przesunąć na inny dzień, jednak poinformować o tym należy co najmniej na 3 dni wcześniej – w przeciwnym razie zaliczka przepada